Regulamin Biblioteki Ozdrowieńców

§1

Wstęp

Biblioteka Ozdrowieńców to inicjatywa prowadzona przez Fundację SMS z Nieba, z siedzibą w Koszalinie przy ul. Chrobrego 7. 

 

§2

Cel, beneficjenci inicjatywy

 1. Celem inicjatywy jest:
  1. Dostarczanie książek za darmo dla pacjentów szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych, hospicjów i innych placówek medycznych i opiekuńczych w których podopieczni poddani są całodobowej opiece krótko lub długoterminowej. W ramach tego zadania, za pośrednictwem kapelanów oraz pracowników placówek medycznych książki są przekazywane na osobistą własność pacjentów.
  2. Doposażanie bibliotek w zakładach karnych. W ramach tego zadania książki trafiają na stałe wyposażenie bibliotek w zakładach karnych - skąd osadzeni mogą je wypożyczać. To zadanie nie przewiduje przekazywania osadzonym książek na własność. 
 2. Ostatecznymi beneficjentami inicjatywy są pacjenci placówek medycznych (pkt 1a) oraz osadzeni w zakładach karnych (pkt 1b)

 

§3

Rola przedstawicieli placówek (w tym kapelanów)

 1. Przedstawiciele placówek otrzymują książki od Fundacji SMS z Nieba jako darowiznę na podstawie umowy darowizny celowej, która zobowiązuje obdarowanego (kapelana, szpital,...) do dostarczania książek swoim podopiecznym w sposób określony w dalszej części niniejszego regulaminu.
 2. O książki dla osób, o których mowa w §2, może ubiegać się:
  1. kapelan sprawujący posługę w danej placówce
  2. dyrektor placówki lub inna osoba upoważniona administracyjnie do reprezentowania placówki.

 

§4

Procedura pozyskania książek

 

 1. Przedstawiciel placówki wypełnia formularz zamieszczony pod adresem: https://zanurzeniwmilosci.pl/biblioteka
 2. Ostateczna decyzja co do zakwalifikowania placówki do udziału w inicjatywie "Biblioteka Ozdrowieńców" jest po stronie Fundacji SMS z Nieba.
 3. W ciągu 2 dni roboczych pracownik Fundacji SMS z Nieba kontaktuje się z Zamawiającym w sprawie zawarcia umowy darowizny celowej.
 4. Dobór książek dla danej placówki dokonywany jest przez Fundację SMS z Nieba w ramach tytułów, które podane są na stronie. Umowa darowizny wskazuje dokładnie tytuły oraz ilości darowanych książek.
 5. Podpisaniu umowy Fundacja SMS z Nieba wysyła na wskazany adres zamówione książki. Koszt dostawy pokrywa Fundacja. Fundacja nada przesyłkę w ciągu 4 dni roboczych od podpisania umowy przez obie strony.

 

§5

Dystrybucja książek pacjentom placówek medycznych

 1. Zamawiający obdarowuje pacjentów otrzymanymi książkami wg poniższych zaleceń:
  1. jedna osoba otrzymuje jedną książkę
  2. książka przekazywana jest do rąk pacjenta bezpośrednio przez Zamawiającego lub przez osobę pośredniczącą (np. gdy kapelan nie może wejść na oddział z powodu specyfiki danego oddziału, to książki dla pacjentów może przekazywać np. pielęgniarka, która ma kontakt z pacjentami.
  3. książki mogą być przekazywane pacjentom wyłącznie za darmo
 2. Zabrania się w szczególności:
  1. umieszczania książek w biblioteczkach, świetlicach szpitalnych i innych miejscach do wypożyczania
  2. tworzenia miejsc z których pacjenci sami będą sobie brali książki

 

§6

Sprawy dotyczące umowy darowizny

 1. Umowa zawarta między Fundacją a Zamawiającym obowiązuje do momentu, w którym Zamawiający przekaże podopiecznym określonym w regulaminie, wszystkie otrzymane książki.
 2. Umowa może być w dowolnej chwili rozwiązana przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć do Fundacji nierozdane książki pokrywając przy tym koszt wysyłki.
 3. Umowa może być rozwiązana przez Fundację tylko w przypadku stwierdzenia naruszania niniejszego regulaminu przez Zamawiającego oraz w przypadku stwierdzenia, że Zamawiający zaniechuje dystrybucję książek na rzecz swoich podopiecznych.

 

 

Organizator

Fundacja SMS z Nieba

ul. Bolesława Chrobrego 7
75 - 063 Koszalin

 

Biuro projektu ZWM

 

 • Joanna Mrozik
  biuro fundacji
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Leszek Tarasewicz
  IT
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.