Błogosławieństwo z Pratulina!

Dziś, wraz z moim braćmi kapłanami
dziękuję Bogu w rocznicę święceń za kolejny rok posługi. Miejscem dziękczynienia i spotkania stało się sanktuarium w Pratulinie (diecezja siedlecka). Dziękujemy wszystkim za modlitwę oraz wszystkie dobre słowa.
Z tego ważnego i świętego miejsca męczeństwa - błogosławimy!
Ks. Rafał Jarosiewicz