Drugi respirator dla Szczecina

Drugi respirator trafia do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala w Szczecinie