Kochani, to wielki zaszczyt...

Na obecną chwilę zabraliśmy na respiratory 2 mln 132 tys 132 zł! Kochani to wielki zaszczyt móc uczestniczyć w takim dziele! Dziękuje Bogu za każdą i każdego z Was!
Prawie cała kwota już dotarła do szpitali i zakup respiratorów jest realizowany na naszych oczach! Weryfikujemy wszystko i czuwamy z Caritas poszczególnych diecezji nad prawidłowym zakupem urządzeń.

Dziękujemy również za darowizny na pozostałą działalność Fundacji,  m.in. maseczki do szpitali, telefon zaufania z pomocą psychologiczną czy dostarczanie treści duchowych do ponad 150 tysięcy odbiorców przez Aplikację SMS z Nieba.
I tak wpłynęło do nas:
luty 2020 r. – 2.942 zł
marzec 2020 r. - 10.579 zł


Za każdy „wdowi grosz”, dziesięcinę lub jałmużnę - niech Jezus wynagrodzi - tak jak powiedział w Swoim Słowie! (Mt 6,4)
ks. Rafał Jarosiewicz