Kolejny krok...

[ ] To, co cieszy w święta, mimo niepodejmowania bezpośredniej pracy w pozyskiwaniu środków na respiratory, to aktywność mediów! Tak!

Zrozumienie tego, co robimy „od prawej do lewej strony” jest ogromne. Od portalu Niezależna.pl do Gazety Wyborczej - dobro, jakie płynie z nagłaśniania tej charytatywnej inicjatywy łączy dziesiątki tysięcy ludzi. Dla mnie to wielki dar i ogromna nadzieja, że w tym czasie możemy być razem. Chce podziękować wszystkim, dla których walka o człowieka i jego lepsze „tak” jest znakiem miłości i odpowiedzialność. W praktyce na naszej stronie uruchomimy, w najbliższym czasie, dział, w którym pokażemy media mówiące o inicjatywie.