Ósmy respirator jest dla Radomia

Mamy kwotę potrzebną na zakup respiratora dla Radomia. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i każdej osobie wspierającej akcje przez promowanie.