Podziękowania Dla Fundacji SMS Z Nieba cd.

Kochani, wczoraj odebraliśmy w Filharmonii koszalińskiej podziękowanie za pracę podjętą na rzecz ratowania ludzi podczas pandemii. To jest Wasza nagroda, choć wierzę, że Bóg każdy ten dobry czyn zapisał swojej księdze życia. Bo wiara bez uczynków martwa jest.

ks. Rafał Jarosiewicz & Ekipa ZwM