Kończąc dzień posługi...

Kończąc dzień posługi - fragment jednego z dzisiejszych kazań...